Tips - FåröFiber Ekonomisk förening

Fåröfiber 2023

Till innehåll

Tips

Tips
Internet lyser rött på comhem-routern

Kolla medieomvandlaren - lyser wan grönt?
kontakten med noden fungerar.
Prova att göra routern strömlös någon minut och starta den sedan igen.
Om detta inte hjälper - ring comhem kundtjänst

      - lyser wan rött?
Gör medieomvandlaren strömlös några minuter och starta sedan om den.
Om detta inte hjälper - kontakta i första hand Björn, i andra hand ip-only.

Allt er ok ut men ingen kontakt med internet - ring comhem kundtjänst
Om det inte fungerar
Kolla wan-lampan på medieomvandlaren - om den lyser rött - gör den strömlös några minuter och starta sedan om den.
Om wan-lampan blir röd igen. Kontakta i första hand Björn, annars ip-only kundtjänst.

Om wan-lampan är grön - kontakta din internetleverantör.

Webb-ansvarig: Björn Jonsson Senast uppdaterad:

Org.nr: 769628-2628 Bg: 551-8097
Tillbaka till innehåll