Informationsmöte 170215 - FåröFiber Ekonomisk förening

Fåröfiber 2018

Klara anslutningar:
Go to content

Informationsmöte 170215

Info > Information
    
Till mötet kom ca 150 medlemmar.
Comhems representant Marcus Lundgren presenterade kollektivavtalet. Sedan besvarade han frågor från publiken, svaren finns längre ned i detta referat. Därefter pratade IP-onlys Tommy Andersson om vad övrigt som kan levereras genom fibern. Bland annat den så kallade korttidssurfen.  
Information om hur man beställer denna typ av tjänster kommer att delas ut i samband med fiberinstallationen i fastigheten.
Sedan tog Martin Larsson från BRS Networks över och visade hur installationen i stora drag kommer att se ut. Fiberdosan och medieomvandlaren visades upp. Medieomvandlaren kan placeras max 5 meter från fiberdosan som sitter där fibern kommer in i fastigheten. I medieomvandlaren kopplas routern in med en nätverkskabel RJ-45. Medlevererad kabel är 2 meter. Egen kabel med valfri längd upp till  100 meter kan användas. Om man väljer kollektivavtalet så ingår router. Om man väljer ett internetabonnemang så beror det på leverantören om router ingår eller inte. För inkoppling av en dator med kabel direkt till medieomvandlaren behövs ingen router.  

 
Om man väljer kollektivavtal så måste man själv säga upp eventuellt annat bredbandsabonnemang som man har. Detsamma gäller TV-abonnemang. Om man vill använda telefondelen i kollektivavtalet och behålla sitt gamla telefonnummer så ska man be comhem att ta hand om portering av telefonabonnemanget. Annars kan det bli svårt att få behålla sitt telefonnummer.

 
Om man inte väljer kollektivavtal så bestämmer man själv hur man vill göra med eventuella andra abonnemang.

 
Om man har epostadress hos en annan leverantör och tvunget vill behålla den får man ta kontakt med den leverantören och diskutera hur man kan göra för att behålla den. Om man har en egen domän så kan man ha kvar den epostadressen. Epostadresser hos gmail, yahoo, outlook och andra kan man fortsätta att använda.   

 
Kollektivavtal med Tivo bas innefattar nu även playfunktion med app för att kunna titta på hela paketet av TV-kanaler på upp till 5 enheter (telefon, platta eller dator) Dock max 2 samtidigt. Detta innebär att man kan spela in 2 kanaler på tivoboxen och titta på en tredje. Samtidigt kan man på den andra boxen titta på en annan kanal. Och dessutom titta på olika kanaler på en dator och en surfplatta.
Om man alltså har Comhem i sin fasta bostad så kan man med hjälp av playfunktionen reducera sina kostnader genom att i fritidshuset ta ett korttidsabonnemang som man bara betalar när man använder det. För att i dessa fall visa programmet på TV-apparaten kan man använda chromecast eller annan teknisk lösning.

 
Vad händer om innehavare av kollektivavtal avlider.
Efterlevande beslutar om man vill fortsätta eller avsluta kollektivavtalet. Det går att utan kostnader avsluta i detta läge.
Vad händer om man säljer en fastighet sm har kollektivavtal.
Den nya ägaren erbjuds att ta över avtalet, om denne inte vill det avslutas avtalet utan kostnader.  
I båda dessa fallen lämnas utrustningen tillbaka till comhem.

 
Vad händer när avtalet löper ut.
Avtalet har ju en bindningstid på 5 år och en uppsägningstid på 1 år. Föreningen kommer efter 4 år att fatta beslut om man vill förhandla fram en ny period eller om man vill avsluta för att eventuellt byta leverantör. Då kan också fastighetsägaren bestämma om man vill fortsätta vara kolllektivansluten till den leverantör som föreningen då väljer eller om man vill hoppa av kollektivet. Dessa beslut fattas alltså om 4 år.

 
Fungerar bredband vid strömavbrott?
Noderna har avbrottsfri kraft (ca 6 timmars strömavbrott klarar dessa). För att det ska fungera hos er så måste ni skaffa batteribackup av matningsspänningen till medieomvandlare och router. Föreningen kommer att diskutera med BRS Networks om att eventuellt göra ett gemensamt uppköp av dessa backupenheter. Om ni är intresserade av detta, hör av er till Björn.
Fungerar trygghetslarm?
Moderna trygghetslarm fungerar i digitala nätverk, vi kommer att kolla upp detta hos regionen. Nya lösningar med ”digitala doktorer” kommer att kräva någon form av internetabonnemng.

 

 

Webb-ansvarig: Björn Jonsson Senast uppdaterad:

Org.nr: 769628-2628 Bg: 551-8097
Back to content