Fiberinfo - FåröFiber Ekonomisk förening

Fåröfiber 2023

Till innehåll

Fiberinfo

Diverse

VARFÖR FIBER?

Dagens fiberbaserade bredband kan innehålla vad man kallar triple play. Detta innebär att man kan välja att ringa, surfa på internet samt titta på tv via fibern. Varje hushåll kommer ha tillgång till 100 mbit/s. Av dessa är det TV som tar det mesta, 7-9 mbit/s för en vanlig kanal och ca 20 mbit/s för en HD-kanal. Kapaciteten till varje anslutning är unik, du delar alltså inte på hastigheten. Den faktiska kostnaden för fiber till varje fastighet ligger på 25-30 tkr (inkl moms), men med bidrag och eget arbete bör vi få ner kostnaden till ca 15-20 tkr per fastighet. Här nedan kommer några argument som talar för användandet av ett fiberbaserat bredband.

TELEFONI

+ Fibern förläggs i mark

+ Vid åsknedslag leder fibern inte den elektriska impulsen vidare eftersom fibern transporterar informationen som ljus.

+ Väsentligt mycket billigare telefontjänster.

INTERNET

+ Högre hastighet både till och från fastigheten.

+ Hastigheten är oberoende av avståndet och hur många som är uppkopplade.

+ Hastighetsbegränsningen sitter inte i fibern utan i ändutrustningen.

TV

+ perfekt mottagning. Ganska ovanligt på stora delar av Fårö idag.

+ Klarar HDTV format.

+ ”Video on demand”, videobutik över nätet.

Vad får man för ca 15-20 tkr i insats?

Fiberföreningen gräver och bygger en kanalisation enligt ”By Net”- modellen från en punkt där det finns fiber och ut till intresserade hushåll/företag. Ser till att alla hushåll i området erbjuds fiberanslutning. Markägarna ”bjuder på” markintrånget. Du får slang, fiber och aktiv utrustning ända fram till en box på huset.

Kostnaden för eventuella dragningar i fastigheten får du stå för själv.

Se detta som en god investering i din fastighet. Kostnaderna för framförallt telefon och internet sjunker. För väldigt många lönar sig investeringen från dag 1. Vad betalar ditt hushåll för bredband, TV och telefoni idag? Boxerpaket kostar från 129-299 kr per månad, Telias telefonabonnemang kostar 165 kr/månad. Bredband via ADSL eller mobilt bredband ca 300 kr/månad. Summa över 600 kr/månad!! Jämför med de ca 300 kr som abonnemangskostnader. Detta innebär att du, enbart genom lägre månadskostnader, betalar investeringen på mindre än 5 år.

För internet får du tillgång till betydligt bättre och jämnare kvalitet än idag. Du slipper de begränsningar som finns i ADSL eller trådlösa uppkopplingar(3G/4G).

Ditt hus blir mer attraktivt vid eventuell försäljning. Det utvecklar din bygd. För både företag och privatpersoner är den här tekniken nödvändig och för att vi ska kunna locka dessa att etablera sig på Fårö. Du kan använda de telefoner du har idag och kan behålla ditt telefonnummer.

Kopparnätet som används idag är dyrt att underhålla och kommer efterhand att försvinna, därmed också bredband via ADSL.Se även expressenartikel.


Hur kan vi påverka anslutningsinsatsen?

En stor kostnad är grävningen och den kan alla vara med och påverka genom ideellt arbete genom att:

Se till att så många som möjligt vill ansluta sig. Ju fler desto billigare är den generella regeln.

Hög anslutningsgrad viktig eftersom det påverkar priset och gör det lättare att skriva markavtal.

Göra en så bra sträckning som möjligt Rensa vägen för maskinerna så att de kommer fram.

Se till att ledningsvägen är ordentligt utstakad i förväg Ha en bra logistik så att utrustning och material finns på plats

Webb-ansvarig: Björn Jonsson Senast uppdaterad: 2023-06-11 10:12.

Org.nr: 769628-2628 Bg: 551-8097
Tillbaka till innehåll