Information 201903 - FåröFiber Ekonomisk förening

Fåröfiber 2024

Till innehåll

Information 201903

Info > Information
 
Information från Fiberföreningen - mars 2019


 
Vi har idag 801 uppkopplade fastigheter och vi är 757 medlemmar i föreningen. Fåröfiber startades 28 april 2014 med ca 300 intresserade fastighetsägare.
Vid grävstart i mars 2016 var vi ca 600 anmälda som betalat den första delen av insatsen. Under de fem åren som förening så har vi planerat för att kunna
ta emot ca tusen fastigheter i befintligt nät. Vårt val att satsa på extra slangar som förberedelse och några extra skåp på strategiska platser har gett bra
resultat under 2018. Vi har då nyttjat dessa slangar och skåp och anslutit nya fastigheter till rimliga kostnader.
Under 2019 fortsätter utbyggnaden och vi planerar för ca 40 nya anslutningar. Den slutliga inmätningen av vår grävda kanalisation avslutades under 2018
och redovisades digitalt för oss i styrelsen och för våra partners GEAB och IP Only. Det planerade arbetet med ledningrätt har avbrutits eftersom den
kostnadsökning som uppstått för Lärbroföreningen visar att Lantmäteriet tar ut avsevärt mer i ersättning jämfört med vad övriga föreningar betalat.
De föreningar som startade utbyggnaden betalade ca 200 000 kr för ledningsrätt och nu får Lärbro betala miljonbelopp och mer. Styrelsen lämnar
förslag på årsmötet hur vi skall gå vidare.
IP only tar ut högre ersättning av de leverantörer som är anslutna i nätet. För oss som har ComHem kollektivavtal så märks det via kvartalsräkningen
som numera är 1050 kr jämfört med tidigare 927 kr. Vi har ingen information om hur övriga leverantörer agerar men eftersom det är ett öppet nät där
alla vill hålla ned kostnaderna så hoppas vi på små eller inga ändringar.
Ekonomin för föreningen följer plan och vi har en dryg miljon i kassan för att fortsätta bygga ut. Det som är lite störande är att ca 180 medlemmar
inte betalar medlems- och serviceavgifterna i tid. Detta innebär merarbete för både kassören och Grant Thornton som i sin tur ökar våra kostnader.
På årsmötet fastställer vi gällande avgifter och dessa måste följas. Vi kommer att ta upp ärendet på årsmötet och då fastställa de påslag som måste göras
vid sena betalningar.
Årsmötet genomförs i år på bygdegården och det är Långfredagen den 19 april som gäller. Kallelse utsänds senast fyra veckor före mötet.
Handlingar inför årsmötet finns på hemsidan två veckor före årsmötet.

Hasse Rosengren, ordf

Webb-ansvarig: Björn Jonsson Senast uppdaterad:

Org.nr: 769628-2628 Bg: 551-8097
Tillbaka till innehåll