Kollektivavtal - FåröFiber Ekonomisk förening

Fåröfiber 2024

Till innehåll

Kollektivavtal

Medlemssidor
Vi har skrivit avtal med Comhem (under våren 2021 köptes comhem upp av tele2 så numera är avtalet med tele2) och namnlistor har lämnats till dem.
Om ni inte valt Comhem men vill göra det, ring till Björn Jonsson  070-7776197 eller skicka ett mail till bjorn@farofiber.se så blir namnlistan uppdaterad.
Comhem/tele2 tar in nya anmälningar. Anmälan senast 15 dagar före månadsskifte.
När det är kortare tid kvar av de 5 åren kommer de att kräva en Startavgift för att kompensera för att det inte blir 5 års avtal.
Det är nu mindre än ett år kvar av vårt avtal med comhem/tele2 men ännu tar man inte ut startavgift.

Webb-ansvarig: Björn Jonsson Senast uppdaterad:

Org.nr: 769628-2628 Bg: 551-8097
Tillbaka till innehåll