Grävstatus - FåröFiber Ekonomisk förening

Fåröfiber 2024

Till innehåll

Grävstatus

Info
Grön - fiber framme.
Gul I - slang framme
Gul ? - planering och stakning
Röd - ska ha men inget avtal inlämnat
Grön - Färdigt

2017-08 OSAB har nu lämnat Fårö. Resterande grävningar kommer att skötas av lokala grävare.

2017-05
Borrning under väg påbörjad vi eke-korset. Går trögt. Ingrävning av slang till fastigheter vid Vinor, Sudersand, Ava och Holmudden är i stort sett avslutad. Även från norra noden läggs slang mot ICA, hyreshusen och upp mot Austers. Denna vecka bör det bli klart frm till Ekevikens camping. Utsättning av el för resten av sträckan bör bli färdig denna vecka.
BRS blåser fiber för etapp 2 och färdigställer installationer för etapp 1, en del har blivit fördröjda pga saknade borrningar. Kollektivavtalet med Comhem har dragits igång för etapp 1, många har fått apparater och installerat. Fler på gång.

2017-04
Installationer i hus har börjat. Ett tiotal hus har blivit begåvade med fiber! och det fungerar! Så fort installationen av medieomvandlare är klar kan man börja använda internet. Meddelande har gått till Comhem som håller på att uppdatera sina adresslistor. Snart kommer information om hur vi går vidare med detta. Det ska kunna vara igång till påsk på södra delen. Grävning pågår i Sudersand och mellan Sudersand och Ava. Sudergarda grävs också nu. Fräsning mellan Kalbjärga och Butleks har påbörjats.

2017-03
Svetsning i fiberskåp påbörjad, sista fastigheterna på södra delen får fiber blåst till husen. Om någon vecka påbörjas montering i husen.
Slangen framme vid korsningen Eke/Sudersand, snart framme vid norra noden strax sydost om  ICA
Stakning Sudergarda förbi ICA, Austers mot Ekeviken pågår.

2017-02
Slangdragning pågår från Bygdegården norrut längs gamla vägen.
Stakning i östra delen av Sudersand pågår.

2017-01
Borrning under väg påbörjas. 2 hål vid Ödehoburga, vid Lansa grind, Varden och strax norr om infocentret är klara.
Stakning från brandstationen förbi Fårögården klar.
Från Holmudden mot Ava är klar.

2016-11
Fräsning påbörjat från Broskogs mot Lauter. Stakning färdigställs mot Langhammars.
Just nu dras slang kring Broskogs (hemma hos Hasse).

2016-08
Vi avslutar vid Lansa och Marpes denna vecka och om allt går enligt plan startar grävningarna från Lansa grind mot Verkegards nästa vecka. Vi flyttar slangar denna vecka från Broa. Alla fastigheter tom Lansa grind är klara, även Krals vid Ryssnäs. Återställningsarbete genomförs i anslutning till vägar där vi grävt sönder. Genomsågningar av asfaltsvägar lagas senare.Påminner om markering av ledningar på era tomter -vatten, avlopp och el. /Hasse

2016-08
Slang nu nedlagd från Ödehoburga och söderut till alla fastigheter (utom 2 som kommer ganska snart).
Fräsning/grävning och slangläggning fortsätter mot Lansa/Marpes. Från kyrkan mot Verkegards - Hammars och övriga platser på sydostsidan påbörjas i slutet av nästa vecka. Se till att allt är markerat! /Björn

2016-08
Fräsning ä nu klar, förhoppningsvis, från Ödehoburga och söderut.
Grävning fram till hus pågår i Broa och kommer att bli klar upp till Ödehoburga denna vecka.
Osab har nu kompletterat med en grävare till som arbetar tillsammans med den maskin som lägger slang i Broa. Han återfyller när slangen är på plats. /Björn

Webb-ansvarig: Björn Jonsson Senast uppdaterad:

Org.nr: 769628-2628 Bg: 551-8097
Tillbaka till innehåll