Information 201510 - FåröFiber Ekonomisk förening

Fåröfiber 2024

Till innehåll

Information 201510

Info > Information
    
Fåröfiber Ekonomisk förening 2015-10-04
Information till våra medlemmar (och andra intresserade!)
Vi är nu 617 medlemmar som sagt ja till fiber på Fårö. Av dessa har 526 skrivit på avtalet och förbundit sig att stå för det insatskapital som vi alla lägger in för att bygga vårt nät. Övriga kommer säkert att ansluta sig i oktober och fler kommer med under arbetets gång.  
Vi har gått ut med anbudsinfordran för grävning av fiberkanalisationen. Anbuden skall vara inlämnade i slutet av oktober och då vet vi vilket företag som skall gräva. Tidigare har vi beslutat att BRS Networks skall vara vår materialleverantör tillika fiberansvariga. IP only är vår kommunikatör som ser till att vi får det vi beställer när nätet är igång. Vi kommer ju att ha ett öppet nät som innebär att det är du som bestämmer vilken leverantör du vill ha för bredband, telefoni och TV.  
Det som vi angett som Triple Play svarar föreningen för att det fungerar med beställning och leverans. Idag finns det fyra företag som erbjuder detta och det är AllTele. ComHem, Bredbandsbolaget och Boxer. Dessa företag levererar, med en bindningstid på fem år, TV, bredband och telefon till en kostnad av ca 300 kr/månad. Avtalet skrivs mellan föreningen och de företag som ni vill nyttja.  
Ni som angett Triple play som alternativ kontaktas i vinter angående val av leverantör. Ni som angett att ni vill välja senare kommer under vintern att få information om de företag som ni kan välja mellan vad gäller er tjänst. Det är vissa företag som erbjuder korttidstjänster där ni kan aktivera er tjänst på nätet när ni kommer till fastigheten.
För alla, oavsett val av tjänst, gäller att föreningen tar ut en avgift på 50 kr/månad för underhålls- och uppgraderingskostnader.
Vi har tidigare sagt att vi sätter upp en kontaktdosa ute på väggen och att ni som fastighetsägare borrar hål och ansluter inomhus. Detta har vi ändrat på efter diskussioner med fiberföretaget. Vi löser förbindelsen hela vägen t o m mediaomvandlaren. Det innebär att vi/företaget kontaktar er när vi gräver i ert område och överenskommer om håltagning och uppsättning inomhus. En kodning skall också göras vid detta tillfälle. Vi kommer naturligtvis att följa de markeringar som ni gjort på fastigheten.  
Ni som angett att ni vill ha ett flygelabonnemang påminns om att ni har samma funktion dvs 100 Mbit som i huvudbyggnaden. Det innebär att ni också måste beställa tjänster till flygelbyggnaden. Ni som har närliggande hus kan koppla upp via en egen PT kabel eller eventuellt trådlöst via er router. Vi kommer att begära in svar från er som anmält flygelbyggnad senare i nov – dec för att förbereda kanalisationen.  
Fårö är ett område som fler upptäcker och i den plan som getts ut- FÖP Fårö- anges de områden som tillåts bebyggas och de områden som kan förtätas. Föreningen planerar därför för denna framtid och kompletterar det planerade nätet med extra tomslangar som tillåter en senare utbyggnad. Detta tillsammans med att vi bygger nätet hela vägen in i fastigheten gör en ökning på insatsen men vi kommer att klara den nivå som vi tidigare angivit. När grävanbuden är klara, och vi har fått i avtal med de som anmält sig, kan vi meddela en slutlig plan för inbetalning av era insatser. Detta är klart i november och en första inbetalning kan då begäras in i december.  
Jag påminner om att ni skall markera önskad väg över fastigheten och att ni markerar kända ledningar på tomten.  
Hans Rosengren, ordf

Webb-ansvarig: Björn Jonsson Senast uppdaterad: 2024-04-18 16:31.

Org.nr: 769628-2628 Bg: 551-8097
Tillbaka till innehåll