Information 201512 - FåröFiber Ekonomisk förening

Fåröfiber 2024

Till innehåll

Information 201512

Info > Information
Våra företag
Vi har fattat beslut om att OSAB i Slite skall genomföra kanalisationen för vår fiberdragning. Grävstart blir i januari och arbetet skall vara avklarat under sommaren. Det var fyra företag som lämnat in anbud för grävningen men efter muntlig förhandling så valdes OSAB. Företaget kommer att gräva på tre täter och avsikten är att starta med två i öster och en tät i området kring Broa. Vårt nätverk är uppbyggt på tre noder som skall byggas samman. Två av dessa ligger i Sudersands- och Ekeområdet och en vid kyrkan.
Förutom OSAB så har vi avtal med BRS Networks som levererar materiel, ex slang och kopplingsskåp, och dessutom blåser fibern som binder samman vår förbindelse. Det är BRS som svarar för installationen i våra hus och gör den slutliga kontrollen av funktionen. De blir även det företag som senare har uppföljning och underhåll av nätet.
Vi har tidigare meddelat att IP only är vår kommunikationsföreträdare. IP only kommer att ge information om de leverantörer av tjänster som är knutna till företaget och som vi kan beställa bredband, tv och telefon hos. Beställningar av tjänster görs senare men vi kommer att söka de som valt tripple play dvs kollektivanslutning under våren för att förbereda leverantörerna och förhandla om priset.
De fastighetsägare som visat intresse för flygelabonnemang skall skicka in ett avtal för detta och ett sådant bifogas informationen.
Ekonomi
Vi har satt en maxsumma på vår insats i föreningen till 20 000 kr och för flygelanslutning har vi sagt max 10 000 kr. Vi klarar dessa summor och räknar idag med att insatsen blir 17 000 respektive 8 000 för flygelanslutning. Detta under förutsättning att vi kan följa den plan vi lagt upp och den innefattar att fler kan ansluta sig nu när grävmaskinerna är på väg. Fler fastighetsägare/markägare har hört av sig om avstyckningar och nybyggnation. Vi räknar med att föreningen har 700 hushåll anslutna under året som kommer.
Vi har sänt ut besked om en första delbetalning på 10 000 kr av insatsen. Vi planerar att ta in ytterligare 5 000 kr i mars/april. Därefter tar vi in den sista delen under sommaren. Vi har avtalat med region Gotland om ett stöd på 2 000 kr/fastighet och dessa pengar får vi i etapper. På motsvarande sätt får vi intäkter från IP only enligt avtal där vi upplåter våra fiberförbindelser för leverans av tjänster. Våra gemensamma kostnader för att skapa vårt fibernät ligger kring 15 miljoner kronor.
Vad händer nu
Vi genomför nu byggmöten för att planera starten av byggnationen och efterhand som vi närmar oss era fastigheter så hör vi av oss för att fullfölja våra kopplingar. I januari så meddelar vi var vi startar och en plan på vår byggnation. Det ni sett på vår fiberkarta kan bli justerat av olika skäl. Dels tillkommer det anslutningar och dels måste vi ta hänsyn till de naturreservat som finns. Ännu har inte någon markägare sagt nej till byggnationens dragning och vi har förhoppningar om att det skall flyta på. Ni är välkomna med frågor under arbetets gång men vänta inte svar direkt för nu startar vi vår utbyggnad.
God Jul och Gott Nytt År! Hans Rosengren, ordf

Webb-ansvarig: Björn Jonsson Senast uppdaterad: 2024-06-11 06:25.

Org.nr: 769628-2628 Bg: 551-8097
Tillbaka till innehåll