Information 201603 - FåröFiber Ekonomisk förening

Fåröfiber 2024

Till innehåll

Information 201603

Info > Information
    
FåröFiber – information om dagsläget och arbetet
Grävning av kanalisation
Nu startar vi upp med grävning av kanalisationen för fiberslangarna. Vi är sena igång och det har sin förklaring i att vi väntat på besked från GEAB och IP- only om deras anslutningar till nätet. GEAB skall med sin fiber ansluta till ställverket på Langhammarsvägen och IP- only skall ansluta till våra noder vid kyrkan och vid ICA-affären. Detta innebär att vi delar på kostnaden för kanalisationen så långt vilket är en ekonomisk fördel för oss.
Starten av grävningen sker vid Broa där vi börjar med huvudledningarna norrut och därefter ansluter fastigheterna på vägen. Därefter startar grävning på fler fronter. Vårt arbete nu inriktas mot att staka ut linjerna fram till era fastigheter och efterhand som grävarna kommer till er fastighet så måste ni märka ut på era tomter var linjen skall dras och anslutas till huset. Ledningskollen mäter ut el- och telekablar fram till fastigheten men på er egen tomt måste ni visa oss vägen både vad gäller el- och teleledningar men även vatten och avlopp. Om ni saknar information om ledningsdragningen så måste vi nyttja FåröEl och då uppstår en kostnad. Ni som markerat tidigare skall kolla upp markeringen så fort som ni är på ön och ni som inte gjort det – nu är det dags.
Utstakning och markering på egen tomt
För att se hur fiberdragningen är tänkt i er fastighets omgivning kan ni gå in på www.farofiber.se . Kanalisationen är inte slutgiltig utan kan ändras med hänsyn till tomten och markägare.
klicka på medlemssidor – statuskarta samt markera fibernätverk.
Föreningen gräver fram till husväggen, men ni som fastighetsägare måste se till att markera mycket tydligt hur fibern ska gå fram på den egna tomten. Markera med tydligt markerade käppar var fibern går in och hur ni tänkt er sträckningen fram till husväggen. Lämna inte utrymme för gissningar.
Inne på tomterna grävs med små maskiner men de måste ha 1,5 m bred ”väg” att gå fram. Träd som står i vägen måste kanske fällas. Fiberslangen ska läggas så rakt som möjligt utan tvära böjar. Där fibern går in i huset måste vara fritt från hinder t ex träaltan, stenläggning, trappa, blomrabatt mm. Inne på den egna tomten måste ni märka ut var ni har vatten, avlopp, el och telefon om ni kan misstänka att de är i vägen för grävningen.  
Inne på tomten ska fibern ligga minst 40 cm djupt. Ovanför fiberslangen som har en diameter av 16 mm läggs ett skyddsnät av metall för att kunna lokalisera fiberdragningen i framtiden.

 
Om ni har förberett med att gräva ner en slang så ta kontakt med Hans Rosengren.
  
Planer för mars -april
I samband med påsken då vi räknar med att många av er är på Fårö så kommer vi att besöka de områden som är tätast bebyggt för att säkerställa att vår kanalisation ligger rätt. Det är också viktigt att ni som funderar på flygelanslutning bestämmer er nu för slangen till en sådan flygel måste planeras in i kanalisationen.
Ni som meddelat tidigare att ni vill ändra fiberdragningen och som vi besökt skall veta att all ändring inte är inlagd på kartan men efterhand så kommer ni att se förändringen. Just nu så kraftsamlar vi på att första delen Broa till Ödehoburga är rätt.
GEAB skall förstärka elen i anslutning till ”Kuten” och Alnäsavik och då samförlägger vi vår fiber i samma kanalisation. Detta skall ske nu i slutet av mars och i anslutning till detta så räknar vi med att knyta ihop anslutningarna i Broskogsområdet. Efterhand som kanalisationen är på plats startar BRS att blåsa fiber och koppla in dosor och Mediaomvandlaren i er fastighet. Detta måste ske när ni är på plats och ni kommer att informeras när det närmar sig. Räkna med två-tre veckors förvarning.
Vad kan vi få i fibern
Vi för också diskussioner med leverantörerna av tjänster i fiberanslutningen. Föreningen skall ju kunna leverera en så kallad kollektiv anslutning Triple Play och just nu så är det ComHem, Bredbandsbolaget och Boxer som kan stå för dessa tjänster. Vid årsmötet så skall vi lägga fram vårt förslag till leverantör men vi har en förhoppning av att vi skall kunna ha fler. Månadskostnaden för kollektiv anslutning- Triple play- är ca 300 kr. Ni som är på Fårö korta tider kan ju välja korttidsanslutning för den tid ni är här. Information om möjligheter hittar ni på www.gotland.ip-only.se
Administration
I våra listor på intresserade av fiber saknar vi svar om att bli ansluten så tala gärna med grannarna så att alla som vill vara med blir med innan grävmaskinerna kört förbi. Vi har tidigare informerat om att vi lägger en del tomslang till de platser som FÖP Fårö gett vid handen att kunna bli byggnationsområden i framtiden. Utöver detta så har ett flertal hört av sig om avstyckningar och byggnation och då planerar vi in detta så att vi har slang eller kopplingsskåp i området så att framtida medlemmar kan anslutas. Har ni liknande funderingar så hör av er för vår planering.
Vårt årsmöte genomförs i Bygdegården kl 1400 på långfredagen 25 mars. I anslutning till mötet så skall vi informera om byggnationen och ni är då välkomna med frågor. Har ni frågor idag som vi bör ta upp vid detta tillfälle så sänd dessa till oss så kan vi förbereda oss.


 
Hasse Rosengren, ordf


 

Webb-ansvarig: Björn Jonsson Senast uppdaterad: 2024-06-11 06:25.

Org.nr: 769628-2628 Bg: 551-8097
Tillbaka till innehåll