Information 201607 - FåröFiber Ekonomisk förening

Fåröfiber 2024

Till innehåll

Information 201607

Info > Information
    
Information från Fåröfiber.

Vår utbyggnad av fiberkanalisationen går sakta framåt. Det har visat sig vara mer berg än vi förutsåg och därför sänks farten på utbyggnationen. Vi är nu i korsningen av stora vägen och Lansaväg med tänkt fortsättning om tre veckor mot Verkegards. Fiberslang är nedlagd i kanalisationen från Broa och detta fortsätter mot Ryssnäs och sedan mot Lansa och Marpes. Vi får många nya anslutningar under grävtiden och det går att lägga in så länge som antalet slangar och skåp räcker till avseende de grävda områdena. I kommande grävningar kan vi anpassa i kanalisationen utan större problem. Om ni eller bekanta har tankar på mer anslutningar så är vi tacksamma om ni kan meddela detta senast i augusti. Vi har fått in förfrågningar om utbyggnad i Eke Skärområdet och där planerar vi för detta.
Vad händer efter semestern
Eftersom det är mer berg än vi räknat med så tar det längre tid att bli färdig med kanalisationen. Vi kommer inte att bli färdiga till jul utan har satt en ny målsättning till att ha ljus i fibern till påsk 2017. Det innebär att vi skall höja takten på grävning efter semestern och då inriktar vi oss enligt följande:
1 Vi gör färdigt till kyrkan med våra huvudledningar och utbyggnad norrut och söderut, det omfattar Lansa-Marpes-Verkegards-Hammars-Dämba. Nodskåp är planerat till Fårö kursgård.
2 Vi jobbar med kanalisationen för ledningen som skall gå mot ICA och serva nodskåpet för norra Fårö. Vid Kuten och vid Båta har nedläggning gjorts i samverkan med GEAB. Här skall en stor del ske som fräsning. Fräsning skall också ske från Langhammarsvägen till Lauter vilket sker samtidigt. Avstickare från huvudledningen görs  när södra delen är färdig.
3 Vi startar grävning-plöjning från Skär mot Butleks och från Fyren mot Ava för att senare knyta ihop till Noden.
4 Vi fräser från Butleks mot Kalbjerga  
5 Vi knyter ihop kanalisationen till Noden vid ICA
Detta kräver mer av OSAB och de ansluter med fler maskiner som jobbar på flera täter. Målsättningen är att blåsa fiber i södra området före jul och blåsa områdena efter de är klara. BRS som har detta arbete kontaktar er inför detta och överenskommer om tillgänglighet till fastigheten.
Vid grävning på tomtmark måste ni fastighetsägare tydligt visa önskad dragning, från tomtgräns till husväggen, samt då lika tydligt markera var eventuella “hinder” finns i form av elledning, teleledning, vatten och avlopp. Om ni är osäkra över t ex eldragning på tomten så bör ni i första hand lösa problemet med hjälp av elektriker t ex Fårö El. Hittar ni ingen egen lösning måste ni meddela oss. Under juli måste ni kolla upp era tidigare markeringar och tillse att de syns vid anslutningen till fastigheten. Jag skall ha möte med områdesansvariga denna vecka för att gå igenom aktuellt läge och under nästa vecka går vi igenom varje område för att markera ledningsdragningen. När vi passerar er fastighet finns tillfälle att kontakta oss för att vid behov stämma av dragningen.
Ekonomi
Vi har tidigare bestämt att insatsen inte skall överstiga 20 000 kr och har satt den till 17 000 kr idag. Med hänsyn tagen till mer berg att passera så ser vi över kostnaderna. Vi har fler anslutna och vi samarbetar med GEAB och IP only vilket håller ned vår kostnad per fastighet. Jag återkommer i slutet av augusti med en ekonomisk redovisning. Inbetalning av återstoden av insatsen planeras i två omgångar varav den ena blir på 5 000 kr under hösten och den sista delen sannolikt i mars 2017.
Hans Rosengren, ordf

Webb-ansvarig: Björn Jonsson Senast uppdaterad: 2024-06-11 06:25.

Org.nr: 769628-2628 Bg: 551-8097
Tillbaka till innehåll