Information 201701 - FåröFiber Ekonomisk förening

Fåröfiber 2024

Till innehåll

Information 201701

Info > Information
Information 20170120


Läget avseende grävning och kanalisation
Vi har stoppat tillfälligt vid Gåsemora med kanalisation och tagit upp dragningen på Langhammarsvägen. Vi är klara vid Lauter ut till hamnen och förbindelsen Lauter- Langhammarsvägen är också klar. Idag har vi passerat ställverket och vi räknar med att vara klara i januari med Langhammars – Sike och Langhammars gårdar.
I februari tar vi upp grävningen vid Gåsemora och vidare mot ICA. Samtidigt startar vi från fyren och gräver mot Ava och vidare mot Sudersand. En fräsmaskin startar vid Kalbjerga och går mot Butleks.
I mars startar vi grävning från Skär – Ekeviken och går mot Austers. Här kommer vi att nyttja små maskiner som gräver ut från tomterna till väganslutningar.
Vi får ständiga stopp eftersom kablar, vatten- och avloppsledningar inte är utmärkta på ett tillfredsställande sätt. Detta medför ökade kostnader för föreningen och vi måste alla vara tydliga i markeringen. Röjning och avstädning för att komma intill tomter måste också förbättras. De staket- tunar som vi passerar lagas/åtgärdas om det finns djur i närheten annars måste dessa återställas senare av er som tomtägare. Trä- och stentunar som tas ned återställs snarast av oss.
Borrning under väg påbörjas denna vecka och i mitten av februari skall vi vara ifatt grävarna. Blåsning av fiber har påbörjats mellan våra skåp och skall startas upp till fastigheterna i vecka 9. Ni blir uppringda av BRS för att vara närvarande vid anslutning i huset. Södra Fårö skall vara helt klart till påsk och det kräver närvaro vid inkopplingen.
Vår målsättning är att förbindelsen skall vara klar på södra Fårö till påsk och att övriga ansluts efterhand till sommaren. Om alla fastighetsägare gör klara markeringar och eventuella röjningar/städningar på tomten så skall vi klara målsättningen. Det ansluter nya medlemmar som vill ha fiberanslutning och så länge som vi inte passerat fastigheten så kopplar vi på. Har ni vänner som fortfarande funderar så hjälp oss och meddela möjligheterna. Kontakt kan tas med oss i styrelsen.


ComHem och gruppavtal
Vi har tidigare meddelat att vi valt att samarbeta med ComHem. Vi behöver nu er anmälan om ni vill ha kollektivavtal för 309 kr/månad. Senast 15 februari måste vi ha er anmälan angående kollektivavtal för att kunna meddela ComHem och fastställa antalet som väljer kollektivavtal. Meddela Björn Jonsson via mail så sammanställer vi deltagarantalet för ComHem.


Nya stadgar
Den nya lagen avseende ekonomiska föreningar trädde i kraft den 1:a juli 2016. Vi har fått hjälp av Anette Dünkelberg att se över framtida ändringar och skall arbeta fram förslag till årsmötet som vi har på långfredagen 14:e april i Bygdegården. Ändringar som är tydliga är kravet på att alltid ha en medlemslista med givna adresser och telefon angivet. Ett minskat behov av antal möten för att fullfölja beslut och förändring av majoritet för att besluta. Förslaget redovisas inför årsmötet i handlingar som skickas digitalt.


Ekonomi
Vi har nu tagit in 15000 kr av insatsen. Vi konstaterar att Fårö har mer berg än vi beräknade och vi kommer att uppnå minst 6 mil fräsning. Vi får också jobba med röjning som vi hoppats var genomfört när vi kommer till fastigheterna. Vi vill därför förvarna om att vi måste ta ut mer än 17000 i insats. Ni vet ju sedan tidigare att vi skulle hålla oss under 20000 och detta kommer vi att klara. Vid årsmötet skall vi lägga fram förslag efter att vi kommit närmare slutet av fräsning och kommit till den bättre bördigheten på norr. Vi påminner också om den årliga medlemsavgiften som tas in från och med 15 februari


Hans Rosengren, ordförande

Webb-ansvarig: Björn Jonsson Senast uppdaterad: 2024-06-11 06:25.

Org.nr: 769628-2628 Bg: 551-8097
Tillbaka till innehåll