Information 201703 - FåröFiber Ekonomisk förening

Fåröfiber 2024

Till innehåll

Information 201703

Info > Information
    
Information från Fåröfiber
Påsken och årsmötet närmar sig och arbetet med att färdigställa fibernätet pågår. Vi skall klarlägga våra planer till sommaren på årsmötet men vill förbereda er som kommer till påsken vad som väntar.
Vi är igång med nätet på V Fårö undantaget fastigheter i närheten av kursgården och de tre sista på vägen till Lauters fiskehamn. Vi avslutar Langhammarsvägen i dagarna och avslutar Kalbjerga kommande vecka. Därefter fortsätter norra arbetsgruppen in i Butleks. I söder har vi avslutat kanalisationen längs gamla vägen- Sudersand-Ava-Holmudden-Fyren. Här har vi nu startat med fiberblåsning mellan skåpen och till fastigheterna.
Vi har också passerat korsningen vid Ebbes och är framme vid ICA-affären. Det som stoppat farten tillfälligt är att borrföretaget avbröt sitt arbete på Fårö för att stötta GEAB med arbete för kryssningskajen. Vi kommer dock igång med borrning nästa vecka och fullföljer därefter alla borrningar på norr.
I april – maj räknar vi med att gå dels från Auster mot Ekeviken och dels från Skärsände mot Ekeviken och därefter återställa vägar och stigar på norr. Vi är inte helt nöjda med de markeringar som gjorts och ber er kontrollera att era tidigare uppsatta pinnar/skyltar syns vid era fastigheter.
Vi har en hel del kvar av återställningsarbete framförallt längs vägarna. Grushögar och håligheter skall åtgärdas. Gamla vägen från Bygdegården via Ringvida mot Sudersand skall återställas med asfalt när ”kokeriet” i Visby startar upp. Detta gäller även vägen i Sudersand där vi fräst spår längs med vägen. Ta det lugnt på dessa vägar inte minst med cyklar kring Sudersand.
Vi har ökat anslutningen av fastigheter under året och närmar oss 800 anslutningar. Vi har lyckats få med alla som visat intresse och har dessutom planlagt för kommande anslutningar. En del av fastigheterna kanske vi inte nått med våra grävare och då planerar vi in mindre maskiner efterhand. Vi har haft en del avgrävningar som vi reparerat men vill minska dessa under våren.
Hjälp oss med bra och tydliga markeringar på er fastighet!
Välkomna till årsmötet!
Styrelsen

Webb-ansvarig: Björn Jonsson Senast uppdaterad: 2024-03-11 07:18.

Org.nr: 769628-2628 Bg: 551-8097
Tillbaka till innehåll