Information 201706 - FåröFiber Ekonomisk förening

Fåröfiber 2024

Till innehåll

Information 201706

Info > Information
  2017-06-19


Information från FåröFiber Ekonomiska förening


Vi har i dagarna avslutat våra grävningar undantaget några korta sträckor som fordrar maskiner av mindre storlek. Sträckan blev 15 mil och vi har lagt ned ca 44 mil slang. Återställning efter arbetet pågår och kommer att vara klart tidigast i augusti. Vägarna som är asfalterade har återställts i samma skick som de var tidigare. Nedfarten till Sudersandsbadet asfalteras under onsdagen (21/6).
Blåsning och inkoppling av fiber pågår för fullt men vi kommer inte att klara av så att alla får förbindelse till midsommar. I den norra noden så skall ”gamla vägen” , Sudersand och vägen upp till Butleks klaras av. Vissa områden i Butleks , Kalbjerga och Austers kan också bli klara. Övriga fortsätter vi med fram till 14 juli då BRS skall ha avslutat sitt jobb.
Anledningen till att vi inte hinner hela området är förseningar pga borrning, brister i förbindelse med er som skall kopplas upp eftersom många bor på annan ort och försening av driftsättning av norra noden.
Under sommaren räknar vi med att vi skall nå de flesta för inkoppling men om ni har uthyrt så måste ni säkerställa att vi kan installera för att bli färdiga. Efter anslutning är det ni själva som tar kontakt med det företag som ni vill nyttja för era tjänster. Ni som valt Comhem kollektivavtal skall ringa och beställa inkoppling och eventuella extratjänster och då får ni de boxar som skall användas.
Styrelsen har bestämt datum för ett extra årsmöte för att slutligt fastställa våra nya stadgar. Mötet sker den 31 juli på Bygdegården kl 1800 och enda punkten på dagordningen är nya stadgar. En förnyad kallelse och stadgarna skickas via mejl om två veckor.
Med önskan om en bra sommar och bra förbindelser i fibernätet!


Hasse Rosengren

Webb-ansvarig: Björn Jonsson Senast uppdaterad:

Org.nr: 769628-2628 Bg: 551-8097
Tillbaka till innehåll