Information 201708 - FåröFiber Ekonomisk förening

Fåröfiber 2024

Till innehåll

Information 201708

Info > Information
    
Information augusti 2017
Com Hem-anslutna
Vi som anmält oss till kollektivavtalet skall nu börja betala in för våra åtaganden. Vi har anslutits i olika perioder och de som haft anslutning längst tid har varit med från maj. ComHem fakturerar föreningen i dagarna och föreningen fakturerar oss från den dag som vi anslutits till och med september månad. Detta innebär att vi har olika avgift inledningsvis. I september kommer föreningen att fakturera för oktober och därefter skall vi få rutin på faktureringen. Vi ber er att ta ansvar för att inbetalningarna blir gjorda i tid eftersom vi som förening inte skall ligga ute med pengar i onödan.
Installationer och fiberblåsning
Vi har tillfälligt gjort ett uppehåll i våra installationer och upptar dom i början på september. Detta för att få fler jobb gjorda per dag eftersom vi nu styr verksamheten mot de sista 60 inkopplingarna. BRS som svarar för arbetet har en servicestyrka som genomför arbetet så snart som vi anmäler oss färdiga med våra förberedelser.
Nya anslutningar
Vi har fått flera nyanmälningar och dessa fastigheter tas med då de ligger i anslutning till våra linjer och att vi har resurser att koppla in. Större arbeten tas senare eftersom dessa måste budgeteras annorlunda.
Besiktning
Inom de närmaste veckorna genomförs slutbesiktning på grävarbetet. Vi får då även inmätt kartunderlag som senare skall nyttjas av ledningskollen. Innan besiktningen har vi gått igenom våra områden och fastställt vad vi vill ha åtgärdat. Vi jobbar med att återställa vägar, reparera nät, fylla spår i skogsterräng mm. Vi hämtar hem på trummor och slang som är lämnat i terrängen. De rishögar som lämnats kommer att flisas eller brännas senare när vädret tillåter.
Ekonomi
Vi har nu fullt upp med att hämta hem våra bidrag och fakturera de kostnader vi haft för genomfört arbete. GEAB har fått sin kanalisation till Fårö kursgård och IP-Only har kanalisation till ICA-affären. Vi har även gjort insatser på vägen där markägare fått med en slang eller kabel. Dessa arbeten och reparationer på tomter kommer att faktureras i nästa vecka.
Extra årsmöte
På extra årsmötet fastställdes de nya stadgar som föreslagits. Vi meddelade också om att vi nu går in i ett nytt skede med föreningen. Vi skall nu kunna lösa de tekniska problem som kan uppstå och för detta kommer vi att skriva avtal med BRS men ännu så länge så har vi garanti på genomfört arbete. Om det uppstår fel så meddela i första hand Björn Jonsson så löser han det eller lotsar er till rätt handläggare. Övriga i styrelsen stöttar naturligtvis så långt som möjligt.
Asfalteringen till badet vid Sudersand
Med stöd av Sudersand Resort, Fårö Samfällighetsförening och Jörgen Folke så beslutade vi asfaltera hela vägen för att göra den farbar. Vi är tacksamma för detta stöd.


 
Hasse Rosengren, ordf

Webb-ansvarig: Björn Jonsson Senast uppdaterad: 2024-06-11 06:25.

Org.nr: 769628-2628 Bg: 551-8097
Tillbaka till innehåll