Informationsmöte 170215 - FåröFiber Ekonomisk förening

Fåröfiber 2024

Till innehåll

Informationsmöte 170215

Info > Information
    
Till mötet kom ca 150 medlemmar.
Comhems representant Marcus Lundgren presenterade kollektivavtalet. Sedan besvarade han frågor från publiken, svaren finns längre ned i detta referat. Därefter pratade IP-onlys Tommy Andersson om vad övrigt som kan levereras genom fibern. Bland annat den så kallade korttidssurfen.  
Information om hur man beställer denna typ av tjänster kommer att delas ut i samband med fiberinstallationen i fastigheten.
Sedan tog Martin Larsson från BRS Networks över och visade hur installationen i stora drag kommer att se ut. Fiberdosan och medieomvandlaren visades upp. Medieomvandlaren kan placeras max 5 meter från fiberdosan som sitter där fibern kommer in i fastigheten. I medieomvandlaren kopplas routern in med en nätverkskabel RJ-45. Medlevererad kabel är 2 meter. Egen kabel med valfri längd upp till  100 meter kan användas. Om man väljer kollektivavtalet så ingår router. Om man väljer ett internetabonnemang så beror det på leverantören om router ingår eller inte. För inkoppling av en dator med kabel direkt till medieomvandlaren behövs ingen router.  

 
Om man väljer kollektivavtal så måste man själv säga upp eventuellt annat bredbandsabonnemang som man har. Detsamma gäller TV-abonnemang. Om man vill använda telefondelen i kollektivavtalet och behålla sitt gamla telefonnummer så ska man be comhem att ta hand om portering av telefonabonnemanget. Annars kan det bli svårt att få behålla sitt telefonnummer.

 
Om man inte väljer kollektivavtal så bestämmer man själv hur man vill göra med eventuella andra abonnemang.

 
Om man har epostadress hos en annan leverantör och tvunget vill behålla den får man ta kontakt med den leverantören och diskutera hur man kan göra för att behålla den. Om man har en egen domän så kan man ha kvar den epostadressen. Epostadresser hos gmail, yahoo, outlook och andra kan man fortsätta att använda.   

 
Kollektivavtal med Tivo bas innefattar nu även playfunktion med app för att kunna titta på hela paketet av TV-kanaler på upp till 5 enheter (telefon, platta eller dator) Dock max 2 samtidigt. Detta innebär att man kan spela in 2 kanaler på tivoboxen och titta på en tredje. Samtidigt kan man på den andra boxen titta på en annan kanal. Och dessutom titta på olika kanaler på en dator och en surfplatta.
Om man alltså har Comhem i sin fasta bostad så kan man med hjälp av playfunktionen reducera sina kostnader genom att i fritidshuset ta ett korttidsabonnemang som man bara betalar när man använder det. För att i dessa fall visa programmet på TV-apparaten kan man använda chromecast eller annan teknisk lösning.

 
Vad händer om innehavare av kollektivavtal avlider.
Efterlevande beslutar om man vill fortsätta eller avsluta kollektivavtalet. Det går att utan kostnader avsluta i detta läge.
Vad händer om man säljer en fastighet sm har kollektivavtal.
Den nya ägaren erbjuds att ta över avtalet, om denne inte vill det avslutas avtalet utan kostnader.  
I båda dessa fallen lämnas utrustningen tillbaka till comhem.

 
Vad händer när avtalet löper ut.
Avtalet har ju en bindningstid på 5 år och en uppsägningstid på 1 år. Föreningen kommer efter 4 år att fatta beslut om man vill förhandla fram en ny period eller om man vill avsluta för att eventuellt byta leverantör. Då kan också fastighetsägaren bestämma om man vill fortsätta vara kolllektivansluten till den leverantör som föreningen då väljer eller om man vill hoppa av kollektivet. Dessa beslut fattas alltså om 4 år.

 
Fungerar bredband vid strömavbrott?
Noderna har avbrottsfri kraft (ca 6 timmars strömavbrott klarar dessa). För att det ska fungera hos er så måste ni skaffa batteribackup av matningsspänningen till medieomvandlare och router. Föreningen kommer att diskutera med BRS Networks om att eventuellt göra ett gemensamt uppköp av dessa backupenheter. Om ni är intresserade av detta, hör av er till Björn.
Fungerar trygghetslarm?
Moderna trygghetslarm fungerar i digitala nätverk, vi kommer att kolla upp detta hos regionen. Nya lösningar med ”digitala doktorer” kommer att kräva någon form av internetabonnemng.

 

 
              Dessa fastigheter ingår i etapp 1 som ska vara klar till påsk
ajnens 1010
ajnens 1010.1
ajnens 1010.2
ajnens 1014
bondans 2374
broa 1002
broa 1005
broa 1006
broa 1007
broa 1009
broa 1011
broa 1013
broa 1803
broa 1805
broa 1819
broa 2004
broa 2005
broa 2008
broa 2009
broa 2012
broa 2016
broa 2017
broa 2019
broa 2025
broa 2027
Broa 2028
Broa 2036
broa 2037
Broa 2038
Broa 2042
broa 2043
Broa 2044
broa 2045
Broa 2048
broa 2053
Broa 2054
Broa 2058
broa 2061
broa 2009.1
broa 2009.2
Broa 2041
broa 2041.1
broskogs 1103
broskogs 1150
broskogs 1152
broskogs 1156
broskogs 1156.1
broskogs 2330
broskogs 2332
broskogs 2367
broskogs 2369
broskogs 2377
broskogs 2905
broskogs 2906
broskogs 2908
broskogs 2908.1
broskogs 2910
broskogs 2914
broskogs 2916
broskogs 2924
broskogs kvarn
båta 3107
båta 3109
båta 3110
båta 3116
båta 3118
båta 3135
båta 3137
båta 3122B
dämba 2077
dämba 2078
dämba 2078.1
dämba 2079
dämba 2084
dämba 2463
dämba 2465
dämba 2469
dämba 2471
dämba 2482
dämba 2486
dämba 2490
dämba 2084.1
friggars 1109
friggars 1119
friggars 1121
friggars 1125
friggars 1127
friggars 1160
friggars 2329
friggars 2335
friggars 2339
friggars 2355
friggars 2363
friggars 2443
friggars 2447
friggars 2451
friggars 2506
friggars 3003
friggars 3011B
friggars 3011C
hammars 1053
hammars 1074
hammars 1080
hammars 1080.1
hammars 1082
hammars 1097
hammars 1132
hammars 1138
hammars 1705
hammars 2303
hammars 2306
hammars 2309
hammars 2310
hammars 2313
hammars 2314
hammars 2317
hammars 2480
Hammars 3011
hammars 3012
hammars 3015
hammars 3017
hammars 3019
hammars 3021
hammars 3029
hammars 3208
kalbjerga 2350
kalbjerga 2354
kalbjerga 2364
kalbjerga 2381
kärret 2807
kärret 2809
langhamars 2397
langhammars 2386
lansa 1066
lansa 1068
lansa 1749
lansa 1756
lansa 1762
lansa 1768
lansa 1776
lansa 1778
lauter 1922
lauter 1924
lauter 1930
lauter 1940
lauter 1944
lauter 1950
lauter 1953D
lauter 1953F
lauter 1954
lauter 1955
lauter 1958
lauter 1959
lauter 1961
lauter 1964
lauter 1964.1
lauter 1965
lauter 1970
lauter 1977
lauter 1977.1
lauter 1977.2
lauter 1982
lauter 1987
lauter 1988
lauter 1993
lauter 1993C
lauter 1997
lauter 2711
lauter 2730
lauter 2736
lauter 2729A
lauter 2729B
lauter 2731B
lauter fiskehamn
lilla hoburga 1133
lilla hoburga 1137
lilla hoburga 1139
lilla hoburga 3102
lilla hoburga 3123
lilla hoburga 3124
lilla hoburga 3126
lilla hoburga 3603
lilla hoburga 3605
marpes 1718
marpes 1720
marpes 1722
marpes 1740
marpes 1742
marpes 1746
marpes 1754
mölnor 1063
mölnor 1067
mölnor 1085
mölnor 1086
mölnor 1089
mölnor 1096
mölnor 1098
mölnor 1102
mölnor 1905
mölnor 2104
mölnor 2106
mölnor 2108
mölnor 2110
mölnor 2112
mölnor 2115
mölnor 2116
mölnor 2117
mölnor 2203
mölnor 2204
mölnor 2208
mölnor 2211
mölnor 2408
mölnor 2409
mölnor 2410A
mölnor 3407
mölnor 3411B
mölnor 3412
mölnor 3413
mölnor 3416
norra gattet 1792
norra gattet 1794
norra gattet 1796
nystugu 3111
nystugu 3111.1
nystugu 3111.2
nystugu 3117
nystugu 3119
nystugu 3129
nystugu 3163
stora hoburga 1151
stora hoburga 1153
stora hoburga 1153.1
stora hoburga 3105
stora hoburga 3631
stora hoburga 1:8
svens 1075
svens 1081
svens 1108
svens 1110
svens 1112
svens 1114
svens 1116
svens 1118
svens 1122
svens 1904
svens 1905
svens 1907
svens 1908
svens 1931
svens 1933
verkegards 2411
verkegards 2417
verkegards 2419
verkegards 2423
verkegards 2426
verkegards 2429
verkegards 2434
verkegards 2434.1
verkegards 2442
verkegards 2450
verkegards 2454
verkegards 2468
verkegards 2472
verkegards 2476
verkegards 2602
verkegards 2610
verkegards 2612
verkegards 2618
verkegards 2618B
verkegards 2620
verkegards 2628
verkegards 2628.1
verkegards 2630
verkegards 2806
verkegards 2816
verkegards 2460D
ödehoburga 1017B
ödehoburga 1020
ödehoburga 1022
ödehoburga 1024
ödehoburga 1027
ödehoburga 1032
ödehoburga 1034
ödehoburga 1036
ödehoburga 1038
ödehoburga 1041
ödehoburga 1044
ödehoburga 1046
ödehoburga 1056
ödehoburga 1058
ödehoburga 1028A
ödehoburga 1032A
ödehoburga 1032B       

Webb-ansvarig: Björn Jonsson Senast uppdaterad:

Org.nr: 769628-2628 Bg: 551-8097
Tillbaka till innehåll