Planering av fiberdragningen på Fårö - FåröFiber Ekonomisk förening

Fåröfiber 2023

Till innehåll

Planering av fiberdragningen på Fårö

Info > Föreningsinfo

I april bildades föreningen och en folder färdigställdes för distribution via post och här på hemsidan.
Det finns ca 1200 fastigher, varav ca 250 bofasta, på Fårö.
För god ekonomi bör minst 600 fastigheter anslutas.

Idag har vi kommit upp i
1092 Med/Intresserade, vi skulle vilja ha ca 50 till för att hamna kring i nedre delen av spannet 15-20000 kr i anslutningsavgift.
Vid styrelsemötet i slutet av oktober fattades beslut om start. Dokument för upphandling är nu på väg att tillverkas.
Känner ni någon som inte är med? Hjälp till att påverka.
Vi har nu startat med detaljplanering. Det är nu hög tid att anmäla sig!


Ekonomi

First paragraph

Webb-ansvarig: Björn Jonsson Senast uppdaterad: 2023-07-22 21:39.

Org.nr: 769628-2628 Bg: 551-8097
Tillbaka till innehåll