QA - FåröFiber Ekonomisk förening

Fåröfiber 2023

Till innehåll

QA

Diverse
jQuery UI Accordion - Default functionality

Jag kommer till ip-onlys installationsportal, inte beställningsportalen?

Installationen är inte riktigt klar. Kolla här

Vad är Fårö Fiber?

Fårö Fiber är namnet på det bredbandsnät som ska förse Fåröbor, fritidsboende och företagare på Fårö med ett riktigt bredbandsnät för dagens och framtidens behov. Nätet byggs av den ekonomiska föreningen ”Fåröfiber Ekonomisk förening” och beräknas vara klart 2016.

Nu är dosorna inkopplade, vad gör jag nu?

När dosorna installeras lämnar man också kvar informationsmaterial som ska hjälpa er med detta. Vill ni kolla innan, följ denna länk

Vad är UPS?

UPS är en akronym för Uninterrupted Power Supply eller avbrottsfri kraft på svenska. Vi kan erbjuda (genom BRS Networks) en enklare variant för privat bruk som kommer att kosta mellan 660 kr och 595 kr beroende på antal som köps. Är ni intresserade? skicka ett mail till bjorn@farofiber.se så gör jag en lista.

Finns Telia med i nätet?

Nej, IP-only är vår innehållsleverantör och på Gotland finns det inget samarbete mellan IP-only och Telia. På IP-onlys hemsida finns det information om vilka leverantörer som finns i nätet.
Länk till IP-onlys hemsida

Vad är skillnaden mellan fiber och annat bredband

Olika bredbandsprodukter skiljer sig åt främst med följande egenskaper:
• Hastighet: Mäts i Mbit/s (Megabit/sekund).
En hög hastighet är viktig för att websidor ska laddas snabbt, och att filmer ska visas utan hack. För epost eller surf räcker 2-3 Mbit. För film och nedladdning krävs ca 5-10 Mbit och uppåt.
• Kapacitet per månad: GB (Gigabyte).
En hög kapacitet är viktig om man tittar på film eller laddar ner och upp bilder, filmer, spel eller andra stora filer. En timme film tar 1- 2 GB. Är det fler i hushållet som delar bredband så krävs förstås högre hastigheter och större kapacitet.
En annan mycket viktig egenskap är ”trängseleffekten”, att det går långsamt (eller inte alls) när det är många användare på Fårö. Viktigt under semestertider!

Jämförelsetabell

Hastighet (i praktiken) Kapacitet Fördelar Nackdelar

ADSL

Data över det befintliga telefonnätet, kopparnätet.
Upp till 6-8 Mbit/s på södra FåröObegränsad Låg trängseleffekt, låg startkostnad.Känslig för åska, risk att kopparnätet tas ner

Mobilt bredband

450MHz-nätet upp till 6-9 Mbit/s på Fårö. 3G upp till 20 Mbit/s. 4G upp till 50 Mbit/s Begränsad. Upp till 30 GB per månad beroende på abonnemang. Ytterligare GB kostar mycket Måttlig startkostnad. Mobilt Mycket hg trängseleffekt. Känsligt för avstånd till sändande mast

Fiber

Upp till 1000 Mbit/sObegränsadIngen trängseleffektRelativt hög startkostnad

Hur fungerar det?

En fiberanslutning följer samma princip som anslutningen till elnätet. Fåröfiber drar en fiberkabel till varje fastighet. Fiberanslutningen sker i en box som sätts på husväggens insida. Från boxen drar BRS/Fåröfiber en fiberkabel, max 5 meter till en medieomvandlare. Därifrån fixar varje fastighetsägare själv vidare dataanslutningar efter behov inom huset och till andra byggnader inom fastigheten. Det kommer att finnas hantverkare att anlita för det arbetet, om man inte vill göra det själv.

Jag har flera hus, hur gör jag då?

Man kan dela en fiber-anslutningen mellan flera byggnader inom fastigheten genom att dra dataledningar till varje byggnad. Men vill man ha maximal kapacitet till varje byggnad, och undvika delade abonnemang, så skaffar man egna fiberabonnemang till de byggnader som behöver det. Det är lämpligt för fastigheter med flerfamiljsboenden, eller om man har fritidshus för uthyrning. Eftersom anläggningskostnaden blir mindre om byggnaderna ligger nära varandra, så kostar varje tillkommande fiberanslutning inom en fastighet betydligt mindre än det första.

Vad kostar det?

Själva fiberanslutningen har en engångskostnad som beror på hur många som ansluter sig. Vi siktar på 15000-20000 Kr. (Det blev 19000 kr.) För tillkommande byggnader inom samma fastighet blir det en lägre kostnad, förmodligen någonstans kring 8000 kr. (Det blev 9000 kr.) Sedan tillkommer tre kostnader:
• En årsavgift i form av en medlemsavgift i FåröFiber ekonomisk förening.
* En månadsavgift som ska täcka kostnaderna för att sköta servicen på fibernätet. Vi kommer från början ta ut 50 kr/månad. Denna summa kan ändras på årsstämman.
• Abonnemangskostnaderna för de tjänster man vill utnyttja, t.ex. bredband, telefoni, TV, larm- och övervakning osv. De flesta kommer att vilja ha åtminstone ett bredbandsabonnemang med en hastighet avpassade för sina behov. En bredbandstjänst med 100 Mbit hastighet beräknas kosta ca 250 kr/månad. Trippel play som innebär TV, bredband och telefoni kommer att kosta ca 300 kr per månad. Engångskostnad för att dra dataledningarna vidare inom huset eller fastigheten. I enklaste formen räcker en trådlös router för några hundralappar.

Jag är bara här några veckor per år, finns det korttidsabonnemang? Kan jag få det till min fastighet?

Det kommer att finnas korttidsabonnemang för bredbandstjänsterna, så att man kan beställa bredband med kort varsel för just de veckor man är i huset. En månad kan då kosta 350-400 kr, en vecka ca 150 kr och en dag ca 50 kr. Mera exakta prier kommer senare.

När blir det klart?

FåröFiber har tagit emot bindande anmälningar sedan hösten 2015. Därefter startar ett omfattande arbete med projektering, avtal med markägare osv som beräknas ta ca ett år. I början av 2016 kan själva bygget av fibernätet börja, så att det blir klart för användning i under 2016/2017.

Kan jag ansluta mig senare?

Ja man kan ansluta sig senare. Men eftersom det då kan krävas grävning, maskiner, personal och installation för en enda anslutning så blir det kostsamt, erfarenheter från andra socknar på Gotland pekar på 60 000 Kr och uppåt beroende på fastighetens läge.

Jag är inte fastighetsägare men vill ha fiber, vad kan jag göra?

Om du inte själv är fastighetsägare, utan hyr eller äger ett hus på någon annans fastighet ska du i första hand prata med fastighetsägaren så att denne anmäler sig. Du kan också anmäla dig själv för att få löpande information.

Vad behöver jag göra?

Anmäl dig snarast till FåröFibers register med din adress och kontaktuppgifter. Då får du löpande information om hur projektet fortlöper, och alla underlag för ditt beslut om du vill ansluta dig eller inte.
Från vintern 2015/2016 vill vi att ni som ska ha fiber markerar på huset var ni vill ha in fibern i huset och hur ni vill att vi går fram på tomten.

Vad är skillnaden på en mediaomvandlare och en router?

En mediaomvandlare omvandlar ljuset i fibern till elektriska signaler. De mediaomvandlare som levereras har en fiberingång och fyra nätverksutgångar. Dessa utgångar sätts upp av IP-only/BRS Networks som är kommunikationsoperatör och alltså förser vår fiber med tjänster. Det kan till exempel vara 1 kontakt för internet och en annan för TV och en tredje för IP-telefoni.
En router används för att kunna leverera internet till flera datorer antingen trådbundet eller trådlöst. Man behöver alltså båda.

Måste man ha kollektivavtal?

Nej. Man kan välja enbart internet. Då har man möjlighet att välja antingen ett abonnemang hos någon av ett antal operatörer som finns tillgängliga i nätet eller korttidsabonnemang där man betalar för antingen dag, vecka eller månad. För närvarande finns en leverantör av korttidsabonnemang, nämligen T3. Se IP-onlys hemsida för priser på detta.
På IP-onlys hemsida finns också information om vilka leverantörer som finns och vad de erbjuder.
Länk till IP-onlys hemsida

Vad händer om medlem med kollektivavtal avlider?

Efterlevande beslutar om man vill fortsätta eller avsluta kollektivavtalet. Det går att utan kostnader avsluta i detta läge. Om man väljer avsluta så lämnas utrustningen tillbaka till comhem.

Vad händer om man säljer en fastighet sm har kollektivavtal?

Den nya ägaren erbjuds att ta över avtalet, om denne inte vill det avslutas avtalet utan kostnader och utrustningen lämnas tillbaka till comhem.

Vad kostar det att uppgradera kollektivavtal till Silver eller Guld?

Uppgradering från TV Bas till TV Silver kostar 169 kr per månad.
Till TV Guld kostar det 309 kr per månad.

Webb-ansvarig: Björn Jonsson Senast uppdaterad: 2023-06-11 10:12.

Org.nr: 769628-2628 Bg: 551-8097
Tillbaka till innehåll