Information 201610 - FåröFiber Ekonomisk förening

Fåröfiber 2024

Till innehåll

Information 201610

Info > Information
    
Lägesinformation från Fåröfiber 20161020
Grävning och kanalisation
Vi fortsätter arbetet med vår kanalisation och har passerat kyrkan på väg mot Langhammarsvägen. När maskinerna stoppades på fredagen så var fräsning klar till Mölnorträsk och fiberslang dragen fram till Bergmancentret. Kommande vecka planeras arbetet till området kring Mölner och Langhammarsvägen. I november skall vi vara klara med dels Langhammars men också dragningen till Lauter. Dessa områden kräver mycket fräsning och vid vissa tillfällen kan vi kanske komma förbi Alnäsavik med slangläggning eftersom detta område innebär plöjning alternativt grävning. Vi räknar också med att starta grävningar i norr från Holmudden mot Sudersand i november och från Skär mot Ekeviken i december.
Vi har haft några avgrävningar av el- eller teleförbindelse och de beror på dålig eller utebliven markering. Allt är reparerat men tar onödig tid. Vissa vägar. kring BROA och VERKEGARDS, har avgrävningar vid övergångar och är för tillfället fyllda med grus. Dessa åtgärdas i början på november och återställs. Nya avgrävningar på Langhammarsvägen kommer att återställas i vår när asfaltsverket öppnar i Visby. Statliga vägar måste vi borra under och detta arbete påbörjas i november. Vissa grävningar i anslutning till vägar skall återställas på ett bättre sätt än för tillfället. Grusning och harvning för en jämn väg är planerat. Träd som fällts och grenar som ligger bredvid vägarna tas om hand så fort som möjligt och detsamma gäller större grushögar och sten som grävts upp. Vi ser gärna hjälp från er som har utrustning för detta. Kontakta i så fall Hasse Rosengren. Grusvägen till Körkmacken är för tillfället uppgrävd och ser hemsk ut men den återställes kommande vecka.
Vi vädjar till er att kontrollera era markeringar på fastigheten så att vi underlättar för grävmaskinisterna. Har ni frågor så hör av er till Arne Korp, Björn Jonsson eller Hasse Rosengren. Vi svarar så fort vi kan.
Utstakning och röjning
Vi måste ligga före grävarna och sätta upp markeringar för fiberanslutningen. Det tillkommer medlemmar efterhand och ännu så länge har vi fått med alla. Vi vill ha hjälp med stakning från Alnäsa och uppåt på Fårö. Har du möjlighet att hjälpa till så är vi tacksamma. Anmäl er till Björn Jonsson så blir ni kallade till möte för utbildning. Detta sker första veckan i november. Vi bör vara minst 20 -25  personer när vi stakar vidare. Grovplanering är gjord men vi vill ha det så bra som möjligt
Val av gruppavtal - ComHem
För oss som bor och verkar på Fårö under hela året och även för er som är här stor del av året så har vi möjlighet att teckna ett gruppavtal som avser TV, bredband och telefoni. Styrelsen har valt ett samarbete med Com Hem som gäller ett avtal på fem år till en kostnad på 309 kr/månad. Detta kallas TV Bas med Tivo och ger oss de flesta TV-kanalerna med möjlighet att köpa fler, bredband 100 Mbit och telefoni. Björn Jonsson lägger ut all information om detta på hemsidan
Ekonomiska föreningar och ny lag 1 juli 2016
Vi får bättre förutsättningar att driva föreningen i framtiden med den nya lagen. Det innebär också att vi skall se över våra stadgar inför kommande årsmöte. Har du kunskap och är bra på lagtexter så är du välkommen med förslag till styrelsen. Vi läser på men har fullt upp just nu. Hör av dig om du kan ge oss erforderlig kunskap för att arbeta om stadgarna och planera inför kommande år.
Ekonomi
Vi har tidigare meddelat att vi tar in en andra inbetalning av insatsen under hösten. Vi planerar ett utskick till den 15 november då vi tar in 5000 kr för huvudavtal och hela insatsen för flygelanslutning. Återstoden av insatsen tas in när vi närmar oss grävslut. Vi kommer även att begära in det regionala stödet ca 2 miljoner under hösten. IP Onlys avgift för förhyrning av vårt nät tas ut vart efter som anslutningarna blir klara. En del av stödet kan tas ut i förtid.
Kostnaden för kanalisationen har ökat dels på grund av mer berg än beräknat och dels på att GEAB och IP only samgräver med föreningen. Ökningen beroende på samgrävningen betalas av GEAB och IP only Vi hade inledningsvis en kalkyl på 3 mil berg men vi har utökat detta till 6 mil vilket är en merkostnad på 2 milj. Eftersom vi är tre parter som delar kostnaden så räknar vi med att vi skall klara budgeten. Den planerade insatsen är ju 17000 vilket vi jobbar för att hålla men omfattningen av arbetet är stort vilket vi tidigare angav när vi sa att max 20000 kr får det kosta.


 
Hasse Rosengren, ordf

Webb-ansvarig: Björn Jonsson Senast uppdaterad: 2024-06-11 06:25.

Org.nr: 769628-2628 Bg: 551-8097
Tillbaka till innehåll